IMMOBILIEN

WAAROM ZOU U DE VERHURING VAN UW EIGENDOM AAN ONS TOEVERTROUWEN?
Voor een eenmalig, vooraf bepaald ereloon bieden wij U het volgende pakket van diensten. (tarieven op aanvraag)
Publiciteit
- Ter plaatse met aanplakbrieven
- In onze etalage met foto
- Op het internet, een steeds belangrijker wordend medium
- In een aantal plaatselijke kranten
- Door middel van onze wachtlijsten
Voorzorg
- Waardebepaling
- Bezichtigen met kandidaten
- Selecteren van kandidaten
- Onderhandelen met kandidaten
- Voorstellen
Contracten
- Opstellen huurcontract
- Opmaken van een zeer gedetailleerde plaatsbeschrijving gedocumenteerd met een reeks gedetailleerde digitale foto's
- Archivering op CD-rom van alle contracten en foto's
- Controle op brandverzekering
- Opening en blokkering huurwaarborg
Nazorg
- Bemiddelen in huurgeschillen
- Periodieke controle ter plaatse indien gewenst
- Jaarlijkse aanpassing aan de index
- Vergelijken de plaatsbeschrijving bij einde contract
- Regelen van vrijgave huurwaarborg en huurschade

WAAROM ZOU U DE VERKOOP VAN UW EIGENDOM AAN ONS TOEVERTROUWEN ?
Voor een eenmalig, vooraf bepaald ereloon, bieden wij U het volgende pakket van diensten. (tarieven op aanvraag)
Publiciteit
- Ter plaatse met aanplakbrieven
- In onze etalage met foto
- Op het internet
- In een aantal plaatselijke kranten
- Door middel van onze wachtlijsten
Voorzorg
- Waardebepaling
- Bezichtigen met kandidaten
- Selecteren van kandidaten
- Onderhandelen met kandidaten
- Voorstellen
- Consulteren van alle nodige officiële instanties
Contracten
- Opstellen verkoopovereenkomst
- Ontvangen van voorschotten
Nazorg
- Contacten met de notarissen en eventuele leenmaatschappij

Eigenlijk is de opsomming hierboven nog redelijk onvolledig. In elk geval is het wel zo dat we U door de veelzijdigheid van ons aanbod een erg volledige dienstverlening kunnen garanderen waardoor U van het gedoe verlost wordt van zelf te moeten rond lopen van het ene kantoor naar het andere. Door alles in één kantoor te regelen, wordt ook veel dubbel werk vermeden waardoor wij U voor de redelijke prijs een veel vollediger dienstenpakket kunnen aanbieden.
Natuurlijk kunt U ook op ons beroep doen om één deel uit een pakket te nemen. Zo zullen wij tegen vooraf overeengekomen tarieven (tarieven op aanvraag) voor U bij voorbeeld een plaatsbeschrijving opmaken of een foto-reportage maken of een waardebepaling of ... vraag maar aan een van onze medewerkers.

BELANGRIJK : Bij het ondertekenen van het exclusief mandaat betaalt U ons niets. Wij laten ons enkel betalen als we een zaak hebben kunnen realiseren. Lukt een zaak ons niet, dan blijven wij alle onkosten dragen. Dit is uw beste garantie dat er volop op de verkoop of verhuring van uw eigendom zal gewerkt worden.Deze website / e-mail werd met de meeste zorg opgesteld. Mochten er toch fouten of vergissingen voorkomen in onze mededelingen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Neem altijd persoonlijk contact op zodat wij U rechtstreeks volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over hetgeen waarvoor U interesse heeft. Doorklikken op deze pagina houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.